Gói thầu số 01: Xây lắp

Gói thầu số 01: Xây lắp

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Sửa chữa các cầu: Km161+225, Km167+885, Km188+133, Km189+932, Km191+767, Km203+429, QL.40B, tỉnh Kon Tum

Gói thầu: Cung ứng gạo và vận chuyển

Gói thầu: Cung ứng gạo và vận chuyển

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Trợ cấp gạo cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo tham gia bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Minh Hóa, thực hiện năm 2023

Gói thầu số 03: Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận

Gói thầu số 03: Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Gói thầu bao gồm xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quản lý: Ban Quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô; Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Hà; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô

Gói thầu số 01: Xây lắp

Gói thầu số 01: Xây lắp

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường Bà Len, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề