Gói thầu: Thi công xây lắp

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Bệnh viện Quân dân y giai đoạn 2

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tài Nhân

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường là nhà thầu tham dự Gói thầu nêu trên. Bên mời thầu đánh giá HSDT của Nhà thầu không đáp ứng về năng lực tài chính, kèm theo Công văn số 2683/CTCTH-KK ngày 04/6/2024 của Cục Thuế TP. Cần Thơ, xác nhận đến ngày 31/12/2023 Nhà thầu còn nợ thuế.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Sau khi kiểm tra lại nội dung HSDT mà Nhà thầu đã nộp, đối chiếu với kết quả đánh giá HSDT mà Bên mời thầu đã đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 10/6/2024, Nhà thầu kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường cho rằng, đánh giá của Bên mời thầu hoàn toàn không phù hợp theo yêu cầu của HSMT cũng như quy định pháp luật về thuế, không đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng.

Nhà thầu cho biết, căn cứ theo yêu cầu của HSMT, Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm yêu cầu: “nhà thầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu”. Thời điểm đóng thầu của Gói thầu là ngày 24/5/2024, do đó năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu là năm 2023. Theo Điều 80 Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định. Năm tài chính của doanh nghiệp từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023, thì thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính (đến 30/3/2024).

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019, đến ngày 30/3/2024 các doanh nghiệp mới hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế điện tử năm 2023. Như vậy, đến ngày 31/12/2023, các doanh nghiệp đều chưa nộp hồ sơ kê khai thuế điện tử năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, nên chưa thể xác định được số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2023. Nhà thầu cho rằng, việc Bên mời thầu yêu cầu Cục Thuế TP. Cần Thơ xác nhận tình hình nợ thuế của Nhà thầu tính đến ngày 31/12/2023 là không đúng yêu cầu của HSMT, đồng thời không phù hợp quy định pháp luật về thuế.

Mặt khác, trong HSDT đã nộp, Nhà thầu có đính kèm Văn bản số 1978/TB-CCTKV ngày 25/4/2024 của Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn xác nhận, tính đến ngày 17/4/2024, Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường không phát sinh nợ thuế. Văn bản này chứng minh tính đến trước thời điểm đóng thầu, Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ kê khai thuế và nộp xong tất cả các khoản thuế của năm 2023 theo đúng yêu cầu của HSMT.

Nhà thầu cho rằng, Bên mời thầu đang nhầm giữa hai khái niệm “xác nhận tình hình nợ thuế tính đến ngày 31/12/2023” và “xác nhận đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2023 tính đến thời điểm đóng thầu”, dẫn đến loại Nhà thầu là không thỏa đáng.

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường kiến nghị Bên mời thầu đánh giá lại HSDT của các nhà thầu theo đúng quy định.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Chuyên gia đấu thầu cho rằng, kiến nghị của Nhà thầu là có căn cứ, cơ sở. Bởi, Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT chỉ quy định nhà thầu chứng minh bằng tờ khai thuế và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Mặt khác, theo quy định về thuế, cơ quan thuế chỉ xác nhận tổng số thuế nợ (nếu có) của doanh nghiệp tại thời điểm ra văn bản xác nhận, không phân biệt số thuế doanh nghiệp nợ trước hay sau thời điểm 31/12/2023. Việc Bên mời thầu không xem xét một cách toàn diện các tài liệu liên quan, mà chỉ căn cứ vào số thuế còn nợ của Nhà thầu dựa trên văn bản của cơ quan thuế và kết luận Nhà thầu không đạt là vội vàng, thiếu chặt chẽ, thuyết phục.

“Trong trường hợp này, tính đến trước thời điểm đóng thầu, Nhà thầu đã được cơ quan quản lý về thuế cấp văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ kê khai thuế thì Nhà thầu phải được chấm đạt và xem xét, đánh giá ở các bước tiếp theo”, vị chuyên gia bình luận.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 17/6/2024, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ có văn bản trả lời kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu nêu trên. Cụ thể:

Theo quy định trong HSMT theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Tại mục ghi chú (3); (4) Chương III hướng dẫn như sau:

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thời điểm đóng thầu vào sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1)

(Ví dụ: ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 - 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022)

(4) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

Thời điểm đóng thầu của Gói thầu là ngày 24/5/2024, như vậy, các nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2023, cụ thể được xác định đến thời điểm đóng thầu nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế đến 31/12/2023.

Công văn số 2683/CTCTH-KK ngày 04/6/2024 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc cung cấp thông tin nghĩa vụ của người nộp thuế xác nhận các doanh nghiệp tham gia dự thầu Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Bệnh viện Quân dân y giai đoạn 2, tính đến ngày 31/12/2023 về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của nhà thầu như sau:

1. Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Trí Việt - MST: 1800680797: Chưa phát sinh tiền thuế nợ.

2. Công ty TNHH Tân Thuận Trung - MST: 1801198593: Chưa phát sinh tiền thuế nợ.

3. Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường - MST: 1800716919 có phát sinh tiền thuế nợ là: 164.655.332 đồng, cụ thể như sau:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu mục 1052): 77.045.960 đồng.

- Thuế giá trị gia tăng (Tiểu mục 1701): 47.024.858 đồng.

- Tiền chậm nộp (Tiểu mục 4917): 225.050 đồng.

- Tiền chậm nộp (Tiểu mục 418): 4.702.463 đồng.

Từ nội dung xác nhận này, căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá của HSMT, tư vấn xét thầu đánh giá Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường - MST: 1800716919, không đáp ứng yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

Quy định của HSMT theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT mục 30 khoản 30.3 điểm a: Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận.

Từ kết quả đánh giá HSDT với nội dung trên, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ trả lời kiến nghị cho Nhà thầu được rõ.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 10/6/2024, Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt Liên danh Công ty CP Đầu tư xây lắp Trí Việt - Công ty TNHH Tân Thuận Trung trúng thầu.

Chuyên đề