Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị Số 47/CT-TTg chấn chỉnh công tác đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu công khai đường dây nóng của Báo Đấu thầu.

Để cung cấp thông tin phản ánh theo chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, mời các nhà thầu, độc giả cung cấp thông tin phản ánh về số điện thoại 0243.768.6611, email: bientap@baodauthau.vn, hoặc gửi trực tiếp nội dung ở phía dưới