Tăng tốc hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội

03/12/2020 10:00

(BĐT) - Qua 11 tháng của năm 2020, nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, mang lại niềm tin về triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam. Tháng cuối năm, với khó khăn và cơ hội đan xen, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kể cả vấn đề đầu tư công và các mặt khác để tiếp tục giữ đà tăng trưởng.

Ba trụ cột đổi mới để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

03/12/2020 08:00

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên 3 trụ cột: đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua thể chế, cơ chế mạnh hơn; cải cách cơ chế, chính sách liên ngành, liên tỉnh tích hợp theo không gian; tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả.

chuyên đề

Kết nối đầu tư