Liên tục đốc thúc, nhiều đơn vị vẫn không báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

12/05/2021 08:47

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào 8 giờ ngày 13/5/2021 để kịp thời triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định.
Bình Phước: 150 tỷ đồng xây dựng nhà thi đấu đa năng

11/05/2021 08:00

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước. Dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, được thiết kế xây dựng trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh, sức chứa khoảng 2.500 chỗ ngồi.

chuyên đề

Kết nối đầu tư