THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐẶT MUA BẢN TIN ĐIỆN TỬ

Tên cơ quan(cá nhân)
Người liên hệ
Địa chỉ
Điện thoại liên hệ
Email
Lĩnh vực
Thời hạn đặt mua
Bản tin điện tử gồm các thông tin cập nhật tức thời (real time) trên phạm vi cả nước về:
  • - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  • - Thông báo mời thầu
  • - Kết quả lựa chọn nhà thầu
Bản tin này sẽ được cung cấp qua số điện thoại/Email do khách hàng đăng ký.
giới thiệu bản tin điện tử