Hà Nội có quy định mới về đấu giá đất

26/11/2020 14:19

UBND TP Hà Nội vừa ký Quyết định số 27 về Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư