Agribank đấu giá tài sản bảo đảm của IK Sang Thai

05/04/2021 08:00

(BĐT) - Ngày 9/4, Ngân hàng Agribank sẽ tổ chức đấu giá tài sản mà Công ty TNHH IK Sang Thai dùng để bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Anh và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà, với giá khởi điểm hơn 66,8 tỷ đồng.
BIDV rao bán khoản nợ hơn 475 tỷ đồng

29/03/2021 08:00

(BĐT) - Ngày 5/4, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Bách Giang, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cao Nguyên với số dư tạm tính đến ngày 10/3/2021 hơn 475 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm khoảng 475 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư