ƯỚC VỌNG DOANH NGHIỆP ĐẦU ĐÀN - Bài 4: Vững một niềm tin

ƯỚC VỌNG DOANH NGHIỆP ĐẦU ĐÀN - Bài 4: Vững một niềm tin

(BĐT) - Đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Để khôi phục và phát triển kinh tế trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng nòng cốt, trên tuyến đầu.

Chuyên đề