Đấu thầu qua mạng thành công hay không phụ thuộc vào quyết tâm của chủ đầu tư/bên mời thầu trong việc đưa công tác đấu thầu đi đúng tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Ảnh: Lê Tiên

“Đọc vị” các chiêu hạn chế đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Đấu thầu qua mạng đã trải qua chặng đường hơn 10 năm với nhiều gian nan, trở ngại để có thể trở thành một hình thức đấu thầu phổ biến như hiện nay. Lợi ích, hiệu quả của đấu thầu qua mạng đã được chứng minh qua thực tế. Tuy nhiên, dù đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đâu đó vẫn có những “lực cản” vô hình, khiến hiệu quả của đấu thầu qua mạng bị ảnh hưởng.

Từ ngày 5/11/2020, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ảnh: Lê Tiên

Minh bạch thông tin dự án PPP, dự án sử dụng đất

(BĐT) - Lộ trình ứng dụng đấu thầu qua mạng đối với lựa chọn nhà thầu của nước ta tính đến nay đã có những bước tiến rất lớn, mang lại một hệ thống thông tin công khai, minh bạch, hạn chế được rất nhiều hành vi tiêu cực trong đấu thầu cũng như góp phần nâng cao tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu. Bắt kịp xu hướng này, nhiều bước trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án sử dụng đất cũng phải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đấu thầu qua mạng là cơ hội mở nhất hiện nay cho các nhà thầu cùng cạnh tranh. Ảnh: Tiên Giang

Cạnh tranh lớn, giảm giá sâu

(BĐT) - Bên cạnh việc hoàn thành chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và lộ trình tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng lớn các nhà thầu tham gia cạnh tranh tại nhiều gói thầu với tỷ lệ giảm giá cao cũng là một trong những yếu tố cho thấy hiệu quả của việc triển khai đấu thầu qua mạng (ĐTQM).

Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những đơn vị có kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trong 2 năm 2019, 2020 đều vượt chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: Lê Tiên

Một năm bứt phá

(BĐT) - Tính tới ngày 20/11/2020, việc thực hiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM) năm 2020 đã vượt xa các chỉ tiêu được đưa ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (NQ01) ngày 1/1/2020 của Chính phủ. So với năm 2019, ĐTQM của cả nước trong năm 2020 đã có nhiều thành tích vượt trội đáng ghi nhận, trong đó phải kể đến sự quyết tâm của người đứng đầu, cấp có thẩm quyền.

Đấu thầu qua mạng, lợi ích đa chiều

Đấu thầu qua mạng, lợi ích đa chiều

(BĐT) - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới hết năm 2020, song kết quả triển khai đấu thầu qua mạng (ĐTQM) theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương đến nay đã vượt xa chỉ tiêu, vượt 25,8% về chỉ tiêu số lượng gói thầu thực hiện ĐTQM và vượt 27,9% về chỉ tiêu giá trị.

Từ 1/1 đến 20/11/2020, có hơn 83,9 nghìn gói thầu được áp dụng đấu thầu qua mạng, với tổng giá trị gói thầu đạt 256 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Chuyển biến tích cực trong đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Trong năm 2021, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo phương thức hợp tác công tư (PPP) dự kiến được đưa vào vận hành sẽ góp phần nâng cao hơn nữa tính công khai, minh bạch, hứa hẹn những bước tiến vượt bậc trong đấu thầu qua mạng (ĐTQM).

Chuyên đề