(BĐT) - Tính đến ngày 20/11/2020, có tổng cộng 83.903 gói thầu được đấu thầu qua mạng với tổng giá gói thầu 256.012 tỷ đồng...

Toàn cảnh đấu thầu qua mạng 2020 ảnh 1