(BĐT) - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới hết năm 2020, song kết quả triển khai đấu thầu qua mạng (ĐTQM) theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương đến nay đã vượt xa chỉ tiêu, vượt 25,8% về chỉ tiêu số lượng gói thầu thực hiện ĐTQM và vượt 27,9% về chỉ tiêu giá trị.

Đấu thầu qua mạng, lợi ích đa chiều

Năm 2021, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo phương thức hợp tác công tư (PPP) dự kiến được đưa vào vận hành sẽ góp phần nâng cao hơn nữa tính công khai, minh bạch, hứa hẹn những bước tiến vượt bậc trong ĐTQM.

Nhằm đánh giá hiệu quả của ĐTQM, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt: “Đấu thầu qua mạng, lợi ích đa chiều”.