Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020 Thông tin đấu thầu Mạng đấu thầu quốc gia
Hải Phòng: Đấu giá Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi

11/07/2020 15:47

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn tại TP. Hải Phòng đang thông báo bán đấu giá tài sản là Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi giai đoạn 1 và các hạng mục khác của Nhà máy hình thành trong tương lai.

chuyên đề

Kết nối đầu tư