Lựa chọn tổ chức đấu giá 111 toa xe tại HARACO: Đấu giá hợp danh Kinh Bắc xếp hạng 1

Lựa chọn tổ chức đấu giá 111 toa xe tại HARACO: Đấu giá hợp danh Kinh Bắc xếp hạng 1

24/09/2019 - 14:00
(BĐT) - Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội (HARACO) vừa có thông báo danh sách xếp hạng các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ quan tâm lựa chọn đơn vị tư vấn bán đấu giá thanh lý 111 toa xe các loại. Công ty đấu giá được giao thực hiện bán đấu giá chính là tổ chức đã từng vướng lùm xùm khi đấu giá 139 toa xe của HARACO trước đó.