Gói thầu: Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo công tác an toàn cơ quan, hàng hóa, tài sản và giữ xe tại các cửa hàng, mặt bằng làm việc...

Gói thầu: Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo công tác an toàn cơ quan, hàng hóa, tài sản và giữ xe tại các cửa hàng, mặt bằng làm việc...

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán mua sắm Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo công tác an toàn cơ quan, hàng hóa, tài sản và giữ xe tại các cửa hàng, mặt bằng làm việc khu vực Đông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh năm 2023-2024

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Di chuyển đường điện 0,4kV của HTX nông nghiệp Thuần Mỹ và thu hồi hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 414C đi xã Thuần Mỹ (nối khu du lịch Suối Hai với khu du lịch nước khoáng nóng Thuần Mỹ), huyện Ba Vì

Chuyên đề