Gói thầu số 01: Xây lắp

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Sửa chữa các cầu: Km161+225, Km167+885, Km188+133, Km189+932, Km191+767, Km203+429, QL.40B, tỉnh Kon Tum

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Kon Tum

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Công ty CP Sumen Việt Nhật là nhà thầu tham dự Gói thầu số 01 Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa các cầu: Km161+225, Km167+885, Km188+133, Km189+932, Km191+767, Km203+429, QL.40B, tỉnh Kon Tum. Nhà thầu bị loại do HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Căn cứ Báo cáo đánh giá HSDT số 03/2024/BCXT ngày 25/4/2024 của Tổ chuyên gia, Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, cụ thể:

“+ Có nêu biện pháp tổ chức thi công cụ thể đối với hạng mục, tuy nhiên biện pháp thi công hộ lan mềm không đúng thiết kế, cụ thể: Định vị bước cột 3m trong khi thiết kế hộ lan mềm chỉ có bước cột là 2m. Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện không rõ ràng, phần thuyết minh bản vẽ bị lỗi font chữ đối với biện pháp thi công khe co giãn và lắp đặt hộ lan

+ Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công Gói thầu như: hộ lan mạ kẽm, vữa không co ngót, khe co giãn, xi măng, đá các loại, cát, thép... cho các hạng mục công trình, trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp. Tuy nhiên, Nhà thầu không có giấy phép khai thác khoáng sản đối với vật liệu cát.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu không đồng tình với kết quả đánh giá HSDT. Cụ thể như sau:

Hạng mục thi công hộ lan mềm, lỗi font chữ trong bản vẽ:

Về hạng mục thi công hộ lan mềm: Tại bản vẽ “Biện pháp thi công hộ lan tôn sóng”, Nhà thầu có nêu rõ định vị tim cột hộ lan cách nhau 2m và trong hồ sơ kỹ thuật nhà thầu luôn khẳng định thi công tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Vì vậy, việc trong thuyết minh biện pháp thi công Nhà thầu nêu định vị bước cột 3m chỉ là nhầm lẫn, sơ xuất do đánh máy.

Về bản vẽ tổ chức thi công khe co giãn và lắp đặt hộ lan: trên bản vẽ Nhà thầu đã thể hiện đầy đủ hình vẽ, hình ảnh minh họa và thuyết minh trình tự biện pháp thi công các hạng mục. Vì vậy, việc đơn vị chấm thầu đánh giá bản vẽ tổ chức thi công thể hiện không rõ ràng là không khách quan.

Về font chữ trong bản vẽ: Nhà thầu vẫn mở và đọc được bình thường trên máy tính của Nhà thầu. Có thể máy tính của Bên mời thầu thiếu font chữ nên đọc không rõ.

Về Giấy phép khai thác khoáng sản với vật liệu cát: Nhà thầu thắc mắc Bên mời thầu là cát cho công trình này dùng vào hạng mục gì và khối lượng bao nhiêu? (trong bản vẽ thiết kế có 0,16m3 bê tông móng cho 02 cọc tiêu M150, tương đương 0,1 m3 cát). HSMT yêu cầu “giấy phép con” khai thác khoáng sản với khối lượng như vậy cho công trình này liệu có phải đang làm hạn chế nhà thầu? Và với việc Nhà thầu thiếu “giấy phép con” mà không cho Nhà thầu bổ sung, làm rõ là không tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu.

Về tính hiệu quả kinh tế: Giá dự thầu của Nhà thầu là 1.569.519.450,6992 VND, thấp hơn giá của nhà thầu được lựa chọn (Liên danh Công ty TNHH Xây dựng cầu đường BK - Công ty CP Tổng hợp xây dựng miền Trung có giá dự thầu là 1.728.365.953,2132 VND cao hơn 150 triệu đồng). Như vậy đã tiết kiệm cho ngân sách một khoản tiền không hề nhỏ so với giá trị của Dự án.

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét và trả lời sớm theo đúng quy định của pháp luật.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Chuyên gia đấu thầu Phạm Minh Yến cho rằng, Sở GTVT Kon Tum đã đánh giá HSDT của Công ty CP Sumen Việt Nhật một cách máy móc. Những sai sót trong HSDT mang tính nhỏ vặt và không nghiêm trọng, hoàn toàn có thể cho nhà thầu làm rõ HSDT để gia tăng tính cạnh tranh về giá. Gói thầu có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng, chỉ dùng khoảng 0,1 m3 cát mà HSMT yêu cầu phải có giấy phép khai thác khoáng sản là gây khó khăn, không tạo điều kiện cho nhà thầu tham gia đấu thầu. Việc Bên mời thầu “vin” vào quy định về giấy phép khai thác khoáng sản của HSMT áp dụng đối với 0,1 m3 cát là dựa vào sai sót không nghiêm trọng để loại nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải Kon Tum trả lời kiến nghị của Nhà thầu như sau:

Về hạng mục thi công hộ lan mềm: Tại trang số 13 file 8.bienphap, Nhà thầu thuyết minh: “Trước khi ép cọc hộ lan, phải xác định vị trí ép bằng cách lấy dây căng cho sợi dây theo với đường một cách chính xác với bản vẽ, trên sợi dây đánh dấu bước cột cách nhau 3m…” là không đúng với thiết kế. Mặc dù trong bản vẽ biện pháp vẫn thể hiện đánh dấu bước cột 2m nhưng Bên mời thầu cho rằng việc không thống nhất trong thuyết minh và bản vẽ thể hiện quy trình thi công sai so với thiết kế của Dự án, do đó Bên mời thầu chấm Nhà thầu không đạt ở tiêu chí này. Việc Nhà thầu cho rằng do nhầm lẫn sơ xuất do đánh máy là không phù hợp khi các nhà thầu khác cùng tham gia Gói thầu đều không có sai sót về kỹ thuật.

Về nội dung giấy phép khai thác khoáng sản là cát: Tại Mục 7.1 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá, HSMT đã nêu rõ: “Đối với đá, cát phải có giấy phép khác thác khoáng sản”. Trong quá trình tham gia dự thầu, các nhà thầu tham gia dự thầu đã không có kiến nghị về nội dung này và 02 nhà thầu còn lại đều đã cung cấp đầy đủ giấy phép khai thác khoáng sản cát của các đơn vị cung cấp. Với khối lượng nhỏ, nhà thầu có thể tính toán sử dụng nguồn vật liệu ở bất kì vị trí địa lý nào để cung cấp cho công trình, tuy nhiên theo quy định tại Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010, đối với việc khai thác cát là loại khoáng sản phải có giấy phép khai thác, giấy phép này là quy định bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, cung cấp khoáng sản cát, không phải là “giấy phép con”. Do đó, việc Công ty CP Sumen Việt Nhật cho rằng đây là “giấy phép con” làm hạn chế nhà thầu là không phù hợp.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, việc làm rõ HSDT chỉ bao gồm: “tài liệu về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, nhân sự, thiết bị thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm”. Do đó, Bên mời thầu không yêu cầu làm rõ đối với các nội dung thuộc tiêu chí đánh giá đạt/không đạt.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu giữ nguyên.

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường BK - Công ty CP Tổng hợp Xây dựng Miền Trung.

Chuyên đề