Gói thầu: Thuê dịch vụ quản lý, vận hành, vệ sinh khu làm việc

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Thuê dịch vụ quản lý, vận hành, vệ sinh khu làm việc

Bên mời thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Khang

Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND & UBND thành phố Thủ Đức

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Giải pháp, biện pháp thực hiện dịch vụ:

Nhà thầu phải có thuyết minh phương án thực hiện các dịch vụ phù hợp với gói thầu; đề xuất quy trình quản lý vận hành tòa nhà phù hợp qui mô dự án;

Có sơ đồ tổ chức để thực hiện việc cung cấp dịch vụ, mô tả chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong quá trình thực hiện dịch vụ; nhà thầu phải có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực; hệ thống quản lý môi trường ISO14001 còn hiệu lực và Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 còn hiệu lực;

Có tối thiểu 01 nhân sự có am hiểu về hệ thống cơ điện trong quản lý vận hành tòa nhà và cung cấp tài liệu chứng minh.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 21/12/2023 của Văn phòng HĐND & UBND thành phố Thủ Đức, ngày 27/12/2023, Công ty TNHH VVC Green đã kiến nghị Chủ đầu tư về việc bị loại do HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Trong đơn kiến nghị, VVC Green cho biết, theo Báo cáo đánh giá của Bên mời thầu, Nhà thầu không có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 45001 còn hiệu lực mà chỉ cung cấp thông tin giấy chứng nhận của nhà thầu phụ (Công ty CP Quản lý dịch vụ MAVIN) và hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn theo các nội dung của giấy chứng nhận này. Việc cung cấp chứng nhận ISO của nhà thầu phụ để chứng minh năng lực của nhà thầu chính là không phù hợp. Ngoài ra, Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 còn hiệu lực.

Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh có tối thiểu 1 nhân sự có am hiểu về hệ thống cơ điện trong quản lý vận hành tòa nhà.

Phản bác đánh giá trên, Nhà thầu VVC Green cho biết, nội dung đánh giá chưa đúng quy định pháp luật về đấu thầu. Báo cáo đánh giá HSDT cho thấy, VVC Green hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm của HSMT. Nội dung đánh giá giấy chứng nhận ISO 45001:2018 (do nhà thầu phụ MAVIN cung cấp dịch vụ cho nhà thầu chính) không thuộc phạm vi đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. Việc Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu không đạt yêu cầu tại tiêu chí này thuộc phần đánh giá về kỹ thuật, nhưng viện dẫn quy định về nhà thầu phụ đối với việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm tại chỉ dẫn nhà thầu là trái quy định. Nhà thầu này cũng cho rằng, chứng nhận ISO 45001:2018 là tài liệu mà pháp luật chuyên ngành không bắt buộc đối với dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ vận hành tòa nhà, nên việc đưa vào HSMT là không tuân thủ quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Bên cạnh đó, VVC Green khẳng định, HSDT đã đề xuất 4 nhân sự có chuyên môn về cơ điện, được đánh giá đạt về năng lực, kinh nghiệm. Trong khi đó, HSMT không quy định tài liệu chứng minh đối với nhân sự này. Do đó, Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu không đạt tiêu chí này là không đúng.

Ngoài ra, VVC Green còn chỉ ra loạt bất cập của mẫu báo cáo đánh giá HSDT cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp. Cụ thể, phần phụ lục đánh giá HSDT không thực hiện theo mẫu, không đảm bảo tính chính xác về số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Mục đánh giá kinh nghiệm trong thực hiện hợp đồng tương tự, Bên mời thầu không thực hiện làm rõ. Tại bảng đánh giá về nhân sự chủ chốt, chuyên gia đánh giá chưa ký xác nhận nhưng báo cáo này vẫn được phát hành, làm cơ sở thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu…

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia về đấu thầu, khi nhận thấy HSMT có bất kỳ nội dung nào chưa phù hợp, nhà thầu cần làm rõ để đảm bảo việc dự thầu thuận lợi. Đối với Bên mời thầu, việc làm rõ HSDT đã được quy định rõ cũng như cập nhật tính năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo đánh giá khách quan, không thể vì yếu tố thời gian mà bỏ qua, dẫn tới bức xúc cho nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 5/1/2024, trong văn bản trả lời Nhà thầu, Bên mời thầu cho rằng, yêu cầu về ISO là phổ biến, không làm khó nhà thầu, nhằm mục đích chọn được nhà thầu đảm bảo chất lượng trong cung cấp dịch vụ. Việc Nhà thầu chỉ cung cấp giấy chứng nhận ISO của thầu phụ đã được Bên mời thầu đánh giá đúng quy định.

Đối với nhân sự am hiểu về hệ thống cơ điện, Bên mời thầu cho rằng, đây là tiêu chí đánh giá kỹ thuật, không phải tiêu chí nhân sự chủ chốt. Nhà thầu hiểu sai HSMT, dẫn tới lập HSDT chưa phù hợp.

Về mẫu đánh giá HSDT, Bên mời thầu thừa nhận, có sơ sót chữ ký một nội dung tại file scan trong quá trình lưu chuyển dữ liệu, Bên mời thầu sẽ khắc phục, cập nhật. Sau khi xem xét nội dung đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu không đáp ứng, để tiết kiệm thời gian, Bên mời thầu đã không gửi yêu cầu làm rõ.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Văn bản số 167/QĐ-VP ngày 21/12/2023 của Văn phòng HĐND & UBND thành phố Thủ Đức, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ công ích Quận 2 - Công ty CP Phát triển dịch vụ TLI.

Chuyên đề