Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 2 tầng (8 phòng) và một số hạng mục phụ trợ Trường THCS Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Nhà lớp học 2 tầng (8 phòng) và một số hạng mục phụ trợ Trường THCS Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng TPC

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Ân Thi (huyện Hưng Yên)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Công ty CP Việt Phương là nhà thầu tham dự Gói thầu trên. Công ty CP Việt Phương bị loại tại vòng đánh giá kỹ thuật do không đạt đánh giá về uy tín của nhà thầu. Cụ thể, HSDT của Nhà thầu không cung cấp đủ 3 hợp đồng thi công xây dựng công trình dân dụng và không kèm theo biên bản nghiệm thu hết thời gian bảo hành công trình hoặc văn bản xác nhận hoàn thành bảo hành công trình của Chủ đầu tư theo yêu cầu của HSMT.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 21/12/2023, nhận thấy quá trình đánh giá HSDT và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu trên có nhiều điểm chưa đúng với quy định của pháp luật, nên Nhà thầu có một số kiến nghị như sau:

Nhà thầu khẳng định về năng lực thực hiện hợp đồng tương tự của Nhà thầu nhiều hơn 03 hợp đồng thi công xây dựng công trình dân dụng, cấp III. Tuy nhiên, tại gói thầu này, Nhà thầu chỉ đề xuất 2 hợp đồng tương tự theo đúng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm quy định tại Chương III của HSMT. Mặt khác, yêu cầu về hợp đồng tương tự thuộc về tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm, không thuộc tiêu chuẩn kỹ thuật (uy tín nhà thầu), chưa nói đến công tác bảo hành công trình không liên quan đến uy tín của nhà thầu. Do đó, việc Bên mời thầu đưa yêu cầu về số lượng hợp đồng tương tự kèm các tài liệu chứng minh/xác nhận hoàn thành bảo hành công trình để đánh giá uy tín nhà thầu là không tuân thủ hướng dẫn lập HSMT tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Ngoài ra, Nhà thầu cho rằng, trong quá trình yêu cầu làm rõ HSDT, Bên mời thầu cũng không yêu cầu Nhà thầu bổ sung thêm hợp đồng tương tự mặc dù trong quá trình kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhân sự, Nhà thầu có đề xuất thể hiện 01 công trình dân dụng cấp III khác. Điều này đặt ra câu hỏi, quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu này được thực hiện liệu có sự không minh bạch hay không? Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư xem xét kiểm tra lại các quy định và đánh giá lại HSDT của Nhà thầu.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Chuyên gia đấu thầu cho rằng, việc đưa các tiêu chí “phi kỹ thuật” như “số lượng hợp đồng tương tự” vào tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật để loại nhà thầu là không đúng quy định. Với những trường hợp HSMT có các nội dung dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu, bên mời thầu, tổ chuyên gia không được loại bỏ HSDT không đáp ứng các nội dung này theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 25/12/2023, Bên mời thầu có văn bản trả lời giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Nhà thầu Việt Phương bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật tại mục uy tín của nhà thầu. Cụ thể, HSMT quy định rõ, nhà thầu được đánh giá “đạt” khi đáp ứng tất cả các yêu cầu: có 3 hợp đồng thi công xây dựng công trình dân dụng cấp III trở lên kèm theo các tài liệu chứng minh; nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu và bị xử phạt; chưa từng bị cấm đấu thầu ở bất kỳ địa phương, cơ quan nào trên toàn quốc; không có gói thầu nào đã tham dự nhưng không tiến hành thương thảo hợp đồng theo quy định; không có gói thầu nào đã tham dự mà khi có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định; không bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; không bị cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị nào kết luận, đánh giá có hành vi không trung thực theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu khi tham dự thầu. Như vậy, việc Nhà thầu không đáp ứng một yêu cầu bất kỳ trong các yêu cầu trên dẫn đến bị đánh giá không đạt. Cũng theo Chủ đầu tư, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Tổ chuyên gia nhận thấy HSDT của Nhà thầu đã rõ ràng nên không yêu cầu làm rõ, bổ sung tại bước đánh giá này.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 26 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu HSMT để chuẩn bị HSDT cho phù hợp với yêu cầu. Trường hợp phát hiện HSMT có các nội dung không rõ ràng, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc chuẩn bị HSDT thì nhà thầu phải yêu cầu làm rõ để Chủ đầu tư, Bên mời thầu sửa đổi cho phù hợp. Công ty CP Việt Phương chưa làm hết trách nhiệm của nhà thầu tham dự khi không có ý kiến về HSMT tại thời điểm mời thầu, do đó, Chủ đầu tư không chấp nhận nội dung kiến nghị của Nhà thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ: Không có.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Đức Hưng Yên.

Chuyên đề