Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng và hệ thống kênh Nghè Mạc, huyện Yên Mỹ

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Biện pháp tổ chức thi công

Biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu trong điều kiện trời mưa, bão, lụt; trong điều kiện vừa thi công vừa đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất của toàn bộ lưu vực.

Có biện pháp khả thi, phù hợp với địa hình, thời vụ sản xuất của lưu vực phụ trách đúng với hiện trạng thực tế của công trình.

Uy tín của nhà thầu

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (từ năm 2020 trở lại đây).

Có cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu phê duyệt ngày 12/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên, ngày 13/11/2023, Công ty CP Xây dựng và Cây xanh Hà Đô đã kiến nghị Chủ đầu tư về việc nhà thầu bị loại do HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể đối với biện pháp thi công, Nhà thầu được Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá không đạt.

Trong văn bản kiến nghị, Nhà thầu cho biết, theo Báo cáo đánh giá HSDT, đối với phần “biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu trong điều kiện vừa thi công vừa đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất của toàn bộ lưu vực”, Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá, Nhà thầu có đề xuất biện pháp nhưng chưa nêu cụ thể, chưa phù hợp với địa hình, thời vụ sản xuất của lưu vực phụ trách, chưa đúng với hiện trạng thực tế của công trình thể hiện tại phần thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công Dự án đính kèm hồ sơ mời thầu. Do đó, Tổ chuyên gia đánh giá tiêu chí này không đạt.

Ngoài ra, trong HSDT, Nhà thầu cam kết “trong thời gian 3 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu, Nhà thầu không có hợp đồng tương tự bị chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu”. Tuy nhiên, qua thông tin báo chí phản ánh, Bên mời thầu được biết, trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 17/2017/HĐ-XD ngày 20/6/2017 về việc thi công Gói thầu số 3 Thi công xây dựng công trình nâng cấp và xây dựng 9 tuyến đường bờ kênh và các công trình trên đường thuộc Dự án Đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ khu nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Liên danh Công ty CP Xây dựng Nam Định - Công ty CP Xây dựng và Cây xanh Hà Đô đã bị xử phạt vi phạm tiến độ hợp đồng. Tổ chuyên gia đánh giá, HSDT của Công ty CP Xây dựng và Cây xanh Hà Đô không đạt do không đúng cam kết của Nhà thầu trong HSDT.

Không đồng tình với đánh giá này, Nhà thầu khẳng định, đánh giá của Tổ chuyên gia chưa đảm bảo tính khách quan, chưa xem xét kỹ lưỡng nội dung HSDT, văn bản trả lời làm rõ của Nhà thầu cùng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Gói thầu.

Cụ thể, Nhà thầu cho biết, Hợp đồng số 17/2017/HĐ-XD là hợp đồng thi công công trình có các loại kết cấu bao gồm đường giao thông, cầu, cống giao thông. Đối chiếu với HSMT yêu cầu về hợp đồng tương tự bao gồm các hạng mục có kết cấu: “gia cố bề mặt mái dốc bằng đá xây vữa xi măng cát vàng, có chiều cao từ 3 - 5m; kênh bê tông cốt thép; đường bê tông xi măng; cống thoát nước có kết cấu bê tông và bê tông cốt thép có chiều cao ≤ 5m, cấp IV có giá trị là 21.941.849.000 đồng” thì Nhà thầu khẳng định, Hợp đồng số 17/2017/HĐ-XD không được xem là hợp đồng tương tự theo yêu cầu của HSMT.

Mặt khác, Nhà thầu cho biết, việc chậm tiến độ Hợp đồng số 17/2017/HĐ-XD chỉ trong giai đoạn rất ngắn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tiến độ bàn giao mặt bằng, còn tiến độ chung của Hợp đồng số 17/2017/HĐ-XD vẫn được đảm bảo và Nhà thầu đã hoàn thành Gói thầu, được chủ đầu tư xác nhận.

Do đó, Nhà thầu nhấn mạnh, việc bị xử phạt chậm tiến độ Hợp đồng số 17/2017/HĐ-XD không làm ảnh hưởng đến việc đánh giá uy tín của Nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (từ năm 2020 trở lại đây).

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Về biện pháp tổ chức thi công, trong văn bản trả lời kiến nghị ngày 21/11/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên cho biết, Nhà thầu có đề xuất biện pháp nhưng chưa nêu cụ thể, chưa phù hợp với địa hình, thời vụ sản xuất của lưu vực phụ trách, chưa đúng với hiện trạng thực tế của công trình là không đáp ứng yêu cầu đã quy định trong HSMT. Cụ thể: Trạm bơm Cảnh Lâm có công suất 6 máy * 1.400 m3/h có nhiệm vụ tưới trực tiếp cho 150ha đất nông nghiệp và tiêu cho 450ha đất tự nhiên; Hệ thống kênh Nghè Mạc gồm 4 tuyến, trong đó đoạn 1 của tuyến 1 từ K0 đến K0+585 và tuyến 3 từ K0+572 vào bể hút trạm bơm làm nhiệm vụ dẫn nước tưới từ sông Kim Sơn cho trạm bơm phục vụ tưới cần phải có biện pháp thi công cụ thể, chi tiết để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đổ ải và tưới dưỡng cho lúa theo từng đợt. Nhà thầu không nêu biện pháp thi công chi tiết để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tưới.

Về uy tín của Nhà thầu, trong văn bản trả lời, Chủ đầu tư nhấn mạnh, việc Nhà thầu cam kết trong HSĐXKT: “Trong thời gian ba năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu, Nhà thầu không có hợp đồng tương tự bị chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu” so với Hợp đồng số 17/2017/HĐ-XD ngày 20/6/2017 bị xử phạt vi phạm tiến độ hợp đồng tại Văn bản số 136/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 và Văn bản số 508/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu, là cam kết không đúng và được đánh giá không đạt mà chưa xem xét dấu hiệu Nhà thầu kê khai không trung thực theo điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Kết quả lựa chọn nhà thầu không thay đổi.

Theo Văn bản số 382/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tài Hoa.

Chuyên đề