(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, 4 nhà đầu tư gồm: Liên danh CDCi FASTEST (Malaysia - Việt Nam); Liên danh European Dynamics; Công ty Hệ thống thông tin FPT; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã vượt qua sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án trên.

Trước đó, Lễ mở Hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đã được tiến hành vào ngày 16/2/2016 theo thủ tục mở HSDST quốc tế. Có 4 nhà đầu tư (như đã nêu trên) nộp HSDST.

Theo thông tin từ Ban quản lý Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức PPP, hồ sơ mời thầu của Dự án sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư trong quý III/2016.