TPHCM: Tín dụng đổ vào bất động sản tăng đột biến

Tính đến 31/12/2015, dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở đạt gần 3.900 tỉ đồng, gấp 3,58 lần so với cuối năm 2014.
TPHCM: Tín dụng đổ vào bất động sản tăng đột biến

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh Tp.HCM về hoạt động ngân hàng trên địa bàn Tp.HCM, trong năm 2015, tín dụng trung và dài hạn tăng cao, và chiếm tỷ trọng cao hơn tín dụng ngắn hạn. Dư nợ tín dụng trung, dài hạn cuối năm 2015 đạt trên 711.000 tỉ đồng, tăng 28,7% và chiếm 57,6% trong tổng dư nợ tín dụng.

Về lĩnh vực bất động sản, tính đến 31/12/2015, dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở đạt gần 3.900 tỉ đồng, gấp 3,58 lần so với cuối năm 2014. Trong đó, dự nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp đạt gần 1.000 tỉ đồng (với 7 khách hàng doanh nghiệp), và dư nợ đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình đạt 2.900 tỉ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng đến cuối năm 2015 trên địa bàn Tp.HCM đạt trên 1,23 triệu tỉ đồng, tăng 15,6% so với cuối năm 2014. Tốc độ tăng trưởng tín dụng này là cao nhất trong 5 năm qua.

Tính đến ngày 30/11/2015, nợ xấu trên địa bàn TPp.HCM chiếm 4,03% trong tổng dư nợ trên địa bàn. Như vậy, so với cuối năm 2014, nợ xấu trên địa bàn giảm 15,6%, tương ứng giảm 8.835 tỉ đồng. Nếu loại trừ các ngân hàng thương mại cổ phần được NHNN mua lại với giá 0 đồng, nợ xấu trên địa bàn Tp.HCM chỉ còn chiếm 2,3% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2016 trên địa bàn Tp.HCM mới đây, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết năm nay NHNN tiếp tục siết chặt quản lý để đảm bảo tăng trưởng đi đôi với chất lượng. Trong năm 2015, tín dụng tăng do tập trung cho vay một số doanh nghiệp lớn, dự án bất động sản, và một số dự án dài hạn, nên rủi ro rất lớn, do đó cần phải kiểm soát.

Theo đó, năm nay, NHNN sẽ kiểm soát tín dụng bất động sản cũng như tín dụng dài hạn, bởi vì nguồn vốn của ngân hàng ngắn hạn, nên việc cho vay dài hạn sẽ gây mất cân đối và rủi ro rất lớn. Trong đó, NHNN sẽ "lưu ý" đến những dự án xây dựng hạ tầng có thời gian cho vay đến vài chục năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư