Ngày 26/1: Có 5/188 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 188 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/01/2016. 
Ngày 26/1: Có 5/188 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 26/1: Có 5/188 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 183 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/01/2016 đến ngày 03/02/2016; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/02/2016 đến 08 giờ 00 ngày 05/02/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Lao và phổi Quảng Ninh dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/01/2016; UBND xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/01/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu tư vấn, Công ty Điện lực Thanh Xuân yêu cầu bảo đảm dự thầu. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu được áp dụng với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề