THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC

0:00 / 0:00
0:00

Bên mời hợp tác: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

- Tên Hồ sơ mời hợp tác: “Hợp tác sản xuất kinh doanh toàn bộ Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Đình Vũ”.

- Hình thức lựa chọn: Mời hợp tác rộng rãi Trong nước và Quốc tế.

- Thời gian phát hành HSMHT: từ ngày 06 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 12 năm 2020 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam - Lô CN5.5A Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

- Hạn cuối tiếp nhận HSHT: Chậm nhất là trước 17 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2020.

- Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 168/160)

Fax: 0225 3 614 623

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn

Chuyên đề