#Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam
Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam thông báo mời quan tâm

Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam thông báo mời quan tâm

Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch bảo dưỡng tổng thể để khởi động lại nhà máy trong năm 2022. Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) mời các nhà cung cấp có quan tâm và có năng lực, kinh nghiệm đến trực tiếp khảo sát thực tế tại nhà máy để đưa ra chi phí và thời gian thực hiện các gói dịch vụ bảo dưỡng của VNPOLY.

Kết nối đầu tư