THÔNG BÁO MỜI THẦU

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội)

Tên gói thầu: Vận hành hàng ngày Hệ thống Cơ điện và Phòng cháy chữa cháy

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội, G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/MEP để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản cứng: gửi đến địa chỉ Trường UNIS, G9, Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội. Người nhận: Ms. Tạ Thị Thanh Hà – Phòng Hành chính.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org

Thời gian mở thầu: ngày 15 tháng 1 năm 2021.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư