THÔNG BÁO MỜI THẦU

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Cải tạo Thư viện.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội. Đ/c: G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 24 tháng 12 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất hết ngày 03 tháng 02 năm 2021.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ http://bit.ly/RFP-Library để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org.

Thời gian mở thầu: Ngày 04 tháng 02 năm 2021.

Chuyên đề