THÔNG BÁO GIA HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỢP TÁC

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời hợp tác: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

Tên hồ sơ mời hợp tác: Hợp tác sản xuất kinh doanh toàn bộ Nhà máy Sản xuất xơ sợi tổng hợp Việt Nam.

Hình thức lựa chọn: Mời hợp tác rộng rãi trong nước và quốc tế.

Thời gian phát hành HSMHT: Từ ngày 05 tháng 01 năm 2021 đến ngày 01 tháng 02 năm 2021 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam. Địa chỉ: Lô CN5.5A - Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Hạn cuối tiếp nhận HSHT: Chậm nhất là trước 17 giờ 00, ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Thông tin liên hệ:

- Tel: 0225 3614615 (ext 168/160); Fax: 0225 3614623

- Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn.

Chuyên đề