Ngày 21/1: Có 6/211 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 211 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/01/2016. 
Ngày 21/1: Có 6/211 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 21/1: Có 6/211 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 205 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) và Trung tâm Dạy nghề huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/01/2016; UBND xã Hiển Khánh (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/01/2016; Trường Tiểu học Tân Dân và Trường Tiểu học Từ Lạc (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/01/2016 đến ngày 29/01/2016, trong khi đóng thầu ngày 03/02/2016; Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu-TKV dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/01/2016 đến 13 giờ 30 ngày 2/02/2016. 

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề