Ngày 25/2: Có 4/191 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 191 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/02/2016. 
Ngày 25/2: Có 4/191 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 25/2: Có 4/191 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 187 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/02/2016 đến ngày 8/02/2016; Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS - TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/03/2016 đến ngày 21/03/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP). 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp và Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH (TP. Hồ Chí Minh) gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT lần lượt là: 20160204377-00; 20160204339-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề