Ngày 24/3: Có 6/271 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 271 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/03/2016. 
Ngày 24/3: Có 6/271 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 24/3: Có 6/271 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 265 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMT, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/3/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH, UBND phường Đông Hương (TP. Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/3/2016; Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/4/2016 đến ngày 8/4/2016, trong khi đóng thầu ngày 9/4/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu đối với gói thầu tư vấn: Ban Quản lý dự án Xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu cho gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán” thuộc dự án “Xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc”. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu được áp dụng với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: UBND xã Hợp Thịnh (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp nêu hình thức bảo đảm dự thầu đặt cọc bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề