Ngày 18/3: Có 5/266 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 266 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/3/2016. 
Ngày 18/3: Có 5/266 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 18/3: Có 5/266 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 261 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Đài Truyền thanh - Truyền hình TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát HSYC từ ngày 21/3/2016 đến 10 giờ ngày 25/3/2016; Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/3/2016; UBND phường Thạch Bàn (quận Long Biên, TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/3/2016. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Ngoài lỗi nêu trên, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên còn áp dụng sai ưu đãi đối với đấu thầu trong nước. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chỉ những gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng mới dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công ty Điện lực Quảng Ninh đăng tải TBMT gói thầu mua sắm theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20160306436-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư