Ngày 16/3: Có 7/249 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 249 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/3/2016. 
Ngày 16/3: Có 7/249 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 16/3: Có 7/249 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 242 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/3/2016; BQL các dự án huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/3/2016; Trung tâm Festival Huế dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/3/2016; Công ty Điện lực Gia Lai và Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/3/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, Chi cục Thủy lợi Cà Mau dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/3/2016 đến ngày 31/3/2016; UBND xã Minh Đức (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/3/2016 đến ngày 25/3/2016, trong khi thời điểm đóng thầu là ngày 02/4/2016. Hai đơn vị này cần biết, trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng - Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).    

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề