Ngày 10/3: Có 3/140 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/03/2016. 
Ngày 10/3: Có 3/140 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 10/3: Có 3/140 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 137 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ (TP. Đà Nẵng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/03/2016; Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/03/2016 đến ngày 25/03/2016, trong khi đóng thầu là ngày 22/03/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: UBND xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề