Ngày 17/3: Có 7/254 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 254 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/03/2016. 
Ngày 17/3: Có 7/254 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 17/3: Có 7/254 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 247 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công an tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Răng Hàm Mặt (TP. Hồ Chí Minh) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/03/2016; Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu dưới 10 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/03/2016 đến ngày 01/04/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Viện Bảo vệ thực vật (TP. Hà Nội) và Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/03/2016; Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/03/2016 đến 10 giờ ngày 28/03/2016; Binh đoàn 15 (tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/03/2016 đến 8 giờ ngày 31/03/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư