Hà Nội áp dụng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm từ 1/2

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội áp dụng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm từ 1/2

Theo quyết định mới, giá bồi thường cho nhà ở 1 tầng tùy theo tường bao và có khu phụ hoặc không có khu phụ sẽ dao động từ 2,2-2,8 triệu đồng/m2; giá bồi thường nhà 1 tầng, mái bằng bê tông cốt thép có khu phụ là 4,159 triệu đồng/m2, không có khu phụ là 3,363 triệu đồng/m2.

Giá bồi thường nhà cao từ 2-3 tầng là 5,747 triệu đồng/m2; nhà cao từ 4-5 tầng là 5,835 triệu đồng/m2; dạng nhà ở chung cư cao từ 6-8 tầng mái bằng bê tông cốt thép là móng không gia cố là 6,231 triệu đồng/m2, móng có gia cố là 6,921 triệu đồng/m2. 

Giá bồi thường nhà ở riêng lẻ cao từ 6-8 tầng mái bằng là 5,981 triệu đồng/m2; nhà cao từ 2-3 tầng, tường xây gạch, mái bằng là 7,215 triệu đồng/m2; nhà cao từ 4-5 tầng, tường xây gạch, mái bằng là 7,351 triệu đồng/m2.

Giá bồi thường nhà kho và nhà xưởng sẽ từ 2,4-2,6 triệu đồng/m2 tùy theo kết cấu móng và cột. Trong khi đó, giá bồi thường nhà tạm, hàng quán,... sẽ từ vài trăm nghìn đồng đến gần 2 triệu đồng/m2 tùy vào kết cấu của công trình. Tất cả các mức giá bồi thường trên đã bao gồm VAT.

Quyết định bồi thường mới nêu rõ, đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh đơn giá theo quyết định này.

Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại quyết định này.

Việc áp dụng đơn giá có thuế giá trị gia tăng và không có thuế giá trị gia tăng tại quyết định này được tổ chức thực hiện như sau: Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp (căn cứ trên cơ sở hồ sơ xác nhận của Chi cục Thuế cấp huyện): Trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: Áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; Trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: Áp dụng đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2016 và thay thế Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND TP. Hà Nội .

Chuyên đề

Kết nối đầu tư