Ngày 14/9: Có 4/358 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 358 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/9/2016. 
Ngày 14/9: Có 4/358 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 14/9: Có 4/358 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 354 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong 02 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban QLDA di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất xã Quang Phong (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/9/2016; Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 4 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/9/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đăng tải TBMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn, theo hình thức đấu thầu rộng rãi nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng tiền mặt (đối với trường hợp đặt cọc)”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề