#Báo Đấu thầu
Một số tồn tại, bất cập trong công tác đấu thầu thời gian qua bắt nguồn từ khâu chuẩn bị chưa tốt. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc tăng cường chất lượng công tác đấu thầu. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng, nâng cao chất lượng khâu chuẩn bị đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư.