#Báo Đấu thầu
Thông tin được đăng tải trên Báo Đấu thầu đã giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu lựa chọn được những nhà thầu có năng lực; giúp nhà thầu có kênh thông tin chính thống, chính xác để mở rộng cơ hội việc làm. Ảnh: Nhã Chi

Tăng hiệu quả công khai, giám sát trong đấu thầu

(BĐT) - Tăng hiệu quả công khai thông tin, tăng cường giám sát, được nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh là “giải pháp của mọi giải pháp”chống tiêu cực trong đấu thầu. Dù pháp luật có chặt chẽ, công nghệ có hiện đại, thì trong điều kiện phân cấp mạnh cho chủ đầu tư, bên mời thầu, vẫn có thể có những sai sót trong công khai thông tin.
Báo Đấu thầu là bạn đồng hành của các nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu trên mọi miền đất nước

Để đồng vốn của Nhân dân được sử dụng hiệu quả...

(BĐT) - Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước; dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; dự án mua sắm sử dụng vốn nhà nước… là các loại dự án phải thực hiện đấu thầu, để đồng vốn của Nhân dân được sử dụng hiệu quả.
Rất nhiều nhà thầu đã có kiến nghị, phản ánh đến Báo Đấu thầu, thể hiện sự bức xúc cũng như kỳ vọng các cuộc thầu thực sự cạnh tranh, tạo cơ hội cho đông đảo nhà thầu tham gia. Ảnh: Lê Tiên

Nhiều giải pháp chặn tiêu cực, tham nhũng trong đấu thầu

(BĐT) - Việc sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu lần này được nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. Trong đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến những quy định để ngăn chặn tình trạng tham nhũng, thông thầu, gian lận, quân xanh - quân đỏ trong đấu thầu còn diễn ra phức tạp, tinh vi trong thời gian qua.
Từ những phản ánh kịp thời của Báo Đấu thầu, nhiều bên mời thầu đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho nhà thầu tham dự. Ảnh minh họa: Huyền Trang

Đường dây nóng Báo Đấu thầu: Phát huy hiệu quả kênh giám sát hoạt động đấu thầu

(BĐT) - Một trong những nhóm chính sách lớn trong Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) được Chính phủ trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV là nhóm các quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu.

Kết nối đầu tư