#thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Cung cấp thiết bị CNTT và phần mềm hỗ trợ để chuyển giao cho Tổng cục Thống kê (GSO - Văn phòng Hà Nội) tại Việt Nam.
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Hiệp Phú. Địa chỉ: Lô G.02B, đường số 1, Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An