(BĐT) - Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ đầu năm 2020 tới nay, có khoảng 1.150 thông tin đấu thầu gồm kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu có nội dung không chuẩn mực, có biểu hiện không chính xác, không hợp lệ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các thông tin này được đăng tải bởi 4 tài khoản chứng thư số của bên mời thầu.

Trung tâm Mạng đấu thầu quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu vừa có văn bản đề nghị 4 bên mời thầu nêu trên cung cấp tài liệu xác minh về các thông tin đã đăng tải trên Hệ thống. Các tài liệu bao gồm quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của người có thẩm quyền, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu, văn bản pháp lý xác định 4 công ty là bên mời thầu đối với các thông tin đã đăng tải.

Thời hạn cung cấp tài liệu là trước ngày 13/7/2020. Nếu quá thời hạn nêu trên không nhận được tài liệu do các bên mời thầu cung cấp, sẽ được cho là các bên mời thầu không thể xác nhận được các thông tin.

Liên quan tới biện pháp xử lý vi phạm, Trung tâm Mạng đấu thầu quốc gia cho biết, sẽ xem xét và đề nghị biện pháp xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu và Mục 1 Chương XIII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.