• Nhà thầu bị “cò” chiếm đoạt chứng thư số

    12/04/2018 14:00

    (BĐT) - Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mới đây Trung tâm đã nhận được phản ánh của Công ty cổ phần T&D (gọi tắt là Công ty T&D) về việc công ty này sử dụng dịch vụ đăng ký chứng thư số nhà thầu do một đơn vị bên ngoài cung cấp, sau đó bị đơn vị làm dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký và nhận chứng thư số, không giao cho Công ty.
  • Bất cập khi mượn chứng thư số

    31/05/2017 14:00

    (BĐT) - Báo Đấu thầu đã phản ánh cảnh báo hệ lụy từ việc mượn chứng thư số để đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thế nhưng, bên mời thầu bị phản ánh vẫn lý giải một cách vô tư cho hành vi này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư