Đấu thầu qua mạng 100% số gói thầu bảo trì đường bộ 2019

(BĐT) - Việc đấu thầu qua mạng các gói thầu bảo trì đường bộ (BTĐB) chắc chắn sẽ nâng cao tính minh bạch và tiết kiệm được chi phí cho công tác BTĐB. 
Người dân đòi hỏi sự công khai, minh bạch về công tác duy tu, bảo trì đường bộ. Ảnh: Nhã Chi
Người dân đòi hỏi sự công khai, minh bạch về công tác duy tu, bảo trì đường bộ. Ảnh: Nhã Chi

Trong năm 2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu qua mạng 40% số lượng gói thầu và năm 2019 sẽ tổ chức đấu thầu qua mạng 100% gói thầu BTĐB.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng TCĐB tại Cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ BTĐB Trung ương diễn ra chiều 19/4/2018 tại Hà Nội. 

Đấu thầu qua mạng để minh bạch hơn

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, với mục đích tăng cường tính minh bạch trong lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu BTĐB, TCĐB đã yêu cầu các đơn vị phải thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng, đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng đối với công tác BTĐB. Cụ thể, năm 2018, TCĐB yêu cầu các cục quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải, ban quản lý dự án liên quan phải thực hiện đấu thầu qua mạng ít nhất 40% số lượng gói thầu (tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, gồm cả sửa chữa công trình, mua sắm hàng hóa). Phạm vi áp dụng là các gói thầu được đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ hoặc 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Còn từ năm 2019, 100% gói thầu BTĐB phải lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đối với các gói thầu tư vấn kiểm toán, một số gói thầu khác tuy nằm trong hạn mức được Chính phủ cho phép chỉ định thầu, nhưng nếu không cấp bách sẽ tổ chức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh và phải áp dụng đấu thầu qua mạng.

Ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương cũng cho biết, để bảo đảm duy trì Quỹ BTĐB hoạt động hiệu quả và công khai, minh bạch, thời gian tới, Hội đồng Quỹ sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất đối với tất cả các đơn vị có liên quan; khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán thu - chi Quỹ năm 2017; đồng thời điều chỉnh, xử lý ngay những nhu cầu phát sinh để bảo đảm sự bền vững của công trình đường bộ. 

Công khai bức tranh tổng thể về bảo trì đường bộ

Trong quý I/2018, thu phí sử dụng đường bộ đạt hơn 1.869 tỷ đồng, bằng 121,7% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 28,6% kế hoạch thu cả năm 2018.
Tại Cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng và đưa ra bức tranh tổng thể về công tác BTĐB trên cả nước, để từ đó có mục tiêu cụ thể đối với việc sửa chữa, đánh giá chi tiết chất lượng công tác bảo trì, tạo sự đồng thuận của người dân và xã hội đối với BTĐB.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, để thay đổi được tư duy của người dân, nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của công tác BTĐB thì phải cung cấp cho xã hội đầy đủ thông tin, công khai, minh bạch thực trạng bức tranh về hệ thống đường bộ, nhu cầu sửa chữa, bảo trì và nguồn lực để bảo trì đạt được bao nhiêu phần trong tổng thể nhu cầu.

Tại Cuộc họp, nhiều thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ BTĐB cũng khẳng định, trong bối cảnh nguồn lực để đầu tư xây mới rất có hạn thì công tác bảo trì có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì tuổi thọ, năng lực khai thác của các công trình đường bộ hiện tại.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, cần sớm công khai để người dân hiểu rõ về sự thiếu hụt nguồn lực đối với việc duy tu, BTĐB, từ đó tạo sự đồng thuận của xã hội đối với công tác BTĐB. Người dân đòi hỏi sự công khai, minh bạch và có thể sẵn sàng đóng góp thêm để bổ sung vào nguồn lực duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm sự êm thuận cho công trình đường bộ.

Kết luận Cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao TCĐB gấp rút xây dựng Đề án nguồn lực duy tu BTĐB, để từ đó có giải pháp cụ thể cho công tác BTĐB, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác này, sửa chữa kịp thời các hư hỏng đường bộ.

Chuyên đề