(BĐT) - Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được phê duyệt, Quý III/2022, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 17 gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất năm 2022 với tổng dự toán là 401,046 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu có giá cao nhất là Gói thầu số 11 - Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa ngoại thần kinh (40,591 tỷ đồng). Tiếp đó là Gói thầu số 6 - Xương, sụn, khớp, gân nhân tạo, miếng vá, mảnh ghép (32,751 tỷ đồng); Gói thầu số 7 - Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa Tim mạch can thiệp (31,077 tỷ đồng)… Gói thầu có giá dự toán thấp nhất là Gói thầu số 17 - Khí y tế (4,554 tỷ đồng).

Trước đó, trong năm 2021, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã nhiều lần tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế và hóa chất. Vào tháng 1/2021, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu phê duyệt 20 gói thầu mua vật tư y tế và hóa chất sử dụng năm 2021 với tổng dự toán là 389,485 tỷ đồng… Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S trúng thầu 19,322 tỷ đồng; Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế 2H trúng thầu 8,6 tỷ đồng…

Đến cuối năm 2021, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế và hóa chất chưa lựa chọn được nhà thầu và bổ sung mới năm 2021 với tổng dự toán là 75,609 tỷ đồng. Trong đó, một số nhà thầu có tổng giá trúng thầu lớn như: Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi trúng thầu 20,654 tỷ đồng; Công ty CP Y tế TP.HCM là 11,999 tỷ đồng; Công ty CP Thiết bị y tế Bảo Thạch là 10,56 tỷ đồng; Công ty CP Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng là 7,014 tỷ đồng…