Trong danh sách 21 thành viên được Bộ Tài chính cho phép tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2016, có 4 công ty chứng khoán, còn lại là các ngân hàng thương mại và bảo hiểm.
Các ngân hàng thương mại vẫn là khách hàng chủ lực của thị trường TPCP Việt Nam.

Các ngân hàng thương mại vẫn là khách hàng chủ lực của thị trường TPCP Việt Nam.

Theo đó, 4 công ty chứng khoán là: Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, có 15 ngân hàng thương mại cổ phần: Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn- Thương Tín, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. 

Và 2 đơn vị Bảo hiểm là Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trong danh sách này còn có Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. 

Theo lịch biểu tổ chức đấu thầu TPCP năm 2016, trong năm nay, Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức 51 phiên đấu thầu TPCP. Dự kiến, trong tháng 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12 sẽ tổ chức đấu thầu TPCP 4 phiên/tháng; còn lại các tháng 3, 6, 8, 11 có 5 phiên/tháng; tháng 12 có 3 phiên. 

Theo Báo Hải quan