WB: Việt Nam cần thu hút khu vực tư nhân vào ngành vận tải và kho vận

Nếu các cơ quan chịu trách nhiệm về lập kế hoạch và hoạch định chính sách thu hút sự tham gia của các bên trong ngành vận tải hàng hoá một cách có hệ thống sẽ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh thương mại.

Tại Việt Nam, mức độ sử dụng các DN tư nhân nhằm hiểu rõ hơn thị trường trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hoá dịch vụ vận tải và kho vận còn hạn chế (Ảnh Internet)
Tại Việt Nam, mức độ sử dụng các DN tư nhân nhằm hiểu rõ hơn thị trường trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hoá dịch vụ vận tải và kho vận còn hạn chế (Ảnh Internet)

Đó là đánh giá của WB đối với ngành vận tải, kho vận Việt Nam nêu trong báo cáo "Huy động tư nhân tham gia vào các giải pháp hoạch định, xây dựng chính sách giao thông vận tải, hậu cần của Việt Nam: Một số lựa chọn cho Việt Nam”.

Thực tế kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các bên liên quan trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ cung cấp thông tin phản hồi tốt về quan hệ cung cầu và qua đó giúp cải thiện công tác hoạch định chính sách công trong ngành vận tải và kho vận, báo cáo cho biết. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mức độ sử dụng các DN tư nhân nhằm hiểu rõ hơn thị trường trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hoá dịch vụ vận tải và kho vận còn hạn chế. 

“Nếu các cơ quan Trung ương và địa phương như Bộ Giao thông Vận tải và các Sở Giao thông Vận tải hợp tác với các DN trong chuỗi cung ứng nội địa và chuỗi xuất-nhập khẩu một cách cụ thể hơn, minh bạch hơn và dễ lường hơn thì Việt Nam sẽ xây dựng được một hệ thống kho vận tốt hơn trong quá trình chuyển tiếp sang một giai đoạn tăng cường năng lực cạnh tranh kho vận mới của một nước thu nhập trung bình”, ông Luis C. Blancas, chuyên gia cao cấp về giao thông của WB đồng thời là tác giả báo cáo nói. 

Theo WB, Malaysia, Thái Lan, Mỹ và Anh (những nước hàng đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số thành tích kho vận của WB) có rất nhiều kinh nghiệm về thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình lập kế hoạch và chính sách của các cơ quan nhà nước nhằm hỗ trợ tăng cường dịch vụ kho vận. 

Đó là những bài học kinh nghiệm quí báu về những cách làm hay và những sai lầm cần tránh mà Việt nam có thể học hỏi. 

Trước đây, các DN vận tải tư nhân Việt Nam đã từng cộng tác với các cơ quan Chính phủ nhằm thuận lợi hoá thương mại, nhưng chưa bao giờ hợp tác trong các vấn đề lâu dài như lập kế hoạch phát triển hạ tầng, hoạch định chính sách ngành… 

Trong khi đó, báo cáo của WB cho rằng, tăng cường hợp tác công-tư sẽ giúp cải thiện năng lực cạnh tranh kho vận trong các lĩnh vực nêu trên và đề xuất xây dựng một cơ chế pháp lí về cộng tác công-tư và công-công và cung cấp đủ nguồn lực để các cơ chế đó thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

“Ngoài ra, cần thực hiện một số bước quan trọng khác như quản lí kì vọng của các DN tư nhân, đảm bảo tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng đều có đại diện tham gia, và tuân thủ các thông lệ về họp hành như đi họp đúng giờ, nhanh chóng ra biên bản cuộc họp và trong đó phải ghi rõ phân công trách nhiệm và xác định các bước cần làm tiếp theo”, Báo cáo của WB nhấn mạnh. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư