Chủ tịch HĐQT VPBank là ông Ngô Chí Dũng cũng nắm giữ hơn 4% vốn tại VPBank.
VPBank: Ông Bùi Hải Quân và người liên quan đang giữ gần 6% vốn ngân hàng

Theo báo cáo quản trị của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tại thời điểm cuối năm 2015, nhiều thành viên trong ban lãnh đạo của VPBank đang có cổ phần ở ngân hàng. Tuy nhiên, các gương mặt cổ đông lớn tập trung ở ông Bùi Hải Quân, ông Ngô Chí Dũng, bà Nguyễn Quỳnh Anh và bà Nguyễn Thị Mai Trinh.

Ông Ngô Chí Dũng, chủ tịch HĐQT nắm giữ 328 triệu cổ phiếu tương đương 4,08% vốn của ngân hàng. Vợ của ông Dũng có gần 1,6 triệu cổ phiếu tức 0,2% vốn VPBank. Những người nhà còn lại của ông chủ tịch ngân hàng không nắm giữ bất kỳ cổ phần cổ phiếu nào. Như vậy ông Dũng và người liên quan đang sở hữu 4,28% vốn VPBank.

Phó chủ tịch Bùi Hải Quân trong khi đó giữ hơn 11,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,41%. Vợ ông Bùi Hải Quân là bà Kim Ngọc Cẩm Ly nắm giữ gần 2,45 triệu cổ phần tương đương 0,31% vốn ngân hàng. Anh trai ông Quân là ông Bùi Hải Sơn cũng nắm giữ hơn 200 nghìn cổ phiếu.

Hai công ty nơi ông Bùi Hải Quân làm giám đốc cũng giữ tổng cộng hơn 4% vốn của VPBank, trong đó Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Hải giữ gần 18,2 triệu cổ phần tương đương 2,26% vốn, còn công ty CP Đầu tư Việt Hải có gần 15,9 triệu cổ phần tương đương 1,97% vốn VPBank.

Tổng cộng ông Bùi Hải Quân và người liên quan đang có 5,98% vốn tại VPBank.

Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Quỳnh Anh đang có 3,58% vốn của VPBank tức hơn 28,8 triệu cổ phiếu. Chồng bà Quỳnh Anh cũng giữ 0,64% vốn của ngân hàng. Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Mai Trinh giữ gần 32 triệu cổ phiếu tương đương 3,97% vốn của VPBank.

VPBank: Ông Bùi Hải Quân và người liên quan đang giữ gần 6% vốn ngân hàng ảnh 1

Cơ cấu cổ đông của VPBank tại thời điểm cuối năm 2015

Đến thời điểm hiện tại, VPBank vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2015 nhưng công ty đặt chỉ tiêu 2.500 tỷ cho năm vừa qua. Tính đến hết tháng 9/2015, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.329 tỷ đồng, trong đó riêng ngân hàng đạt gần 1.400 tỷ.

Cuối năm 2015, ngân hàng có vốn điều lệ 8.056 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ