Số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, trong tháng 1 năm 2016, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh, cùng với đó, số lượng vốn doanh nghiệp đăng ký mới cũng có đà tăng so với cùng kỳ năm 2015.
Số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh

Chuyên đề

Kết nối đầu tư