Gần 12.500 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong tháng 1/2016

Tổng cục Thống kê dẫn nguồn từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư cho thấy, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngưng hoạt động trong tháng 1 là gần 12.500 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Gần 12.500 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong tháng 1/2016

Chuyên đề