Việt Nam nhận 12,25 tỷ USD kiều hối trong năm 2015, chủ yếu từ Mỹ

Theo tổng kết từ ngân hàng thế giới, năm 2015 này Việt Nam nhận lượng kiều hối gần 12,3 tỷ đô la Mỹ, trở thành quốc gia xếp thứ 11 trên thế giới về đón nhận kiều hối trong năm qua.
Việt Nam nhận 12,25 tỷ USD kiều hối trong năm 2015, chủ yếu từ Mỹ

Chuyên đề

Kết nối đầu tư