(BĐT) - Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 2 (AFCGM 2) vừa được tổ chức tại Viêng Chăn, Lào, các bộ trưởng tiếp tục khẳng định tái cơ cấu nền kinh tế sẽ vẫn là ưu tiên của khu vực và nhất trí tăng cường hợp tác, triển khai các sáng kiến hội nhập để duy trì sự phát triển ổn định của khu vực ASEAN trước những biến động của thị trường tài chính.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tại Việt Nam, tái cơ cấu về đầu tư công, tái cơ cấu về hệ thống doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đã thực hiện được một bước và điều này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó giúp cho việc nâng cao hiệu quả và năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.