(BĐT) - Để tiếp tục hỗ trợ vốn một cách tích cực cho các doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xem xét các khó khăn của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức tín dụng để giải ngân vốn và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước đang xem xét để điều chỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Ảnh: Internet

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét để điều chỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Ảnh: Internet

NHNN đã chỉ đạo toàn ngành quyết liệt trong hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp và người dân khó khăn trong thời gian dịch bệnh.

Về ý kiến cần hạ chuẩn tín dụng để doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn, NHNN tiếp tục khẳng định, không hạ chuẩn tín dụng trong cho vay là một nguyên tắc của tín dụng. Bởi, tín dụng hạ chuẩn đồng nghĩa với nợ xấu và mất an toàn cho từng tổ chức tín dụng cũng như an toàn hệ thống tài chính ngân hàng quốc gia.

Các doanh nghiệp đang có điều kiện và có những dự án hiệu quả đang được tích cực hỗ trợ vốn. Các doanh nghiệp đang khó khăn, chưa có nhu cầu vay vốn, việc xử lý nợ cũ được giãn, hoãn một cách hợp lý, tích cực hơn để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

NHNN khẳng định, đang thực hiện song song việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hiện nay với điều kiện bảo đảm chất lượng tín dụng, không hạ điều kiện tín dụng, không làm ảnh hưởng đến hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và người dân hiện nay.