• Tích cực hỗ trợ vốn nhưng không hạ chuẩn tín dụng

    03/06/2020 13:55

    (BĐT) - Để tiếp tục hỗ trợ vốn một cách tích cực cho các doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xem xét các khó khăn của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức tín dụng để giải ngân vốn và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.
  • Vinaxuki xin tháo gỡ khó khăn dù đã được hỗ trợ vốn

    04/03/2016 16:24

    (BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời về đề nghị tháo gỡ khó khăn cho Công ty CP Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) với nhấn mạnh, chính sách thuế hiện hành đã hỗ trợ việc sản xuất, lắp ráp trong nước trong đó bao gồm cả Vinaxuki.

chuyên đề

Kết nối đầu tư